Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lyckans Höjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyckans Höjd 1395 24,0% 23,0% 16,3% 36,6% 7,2% 42,8% 57,2% 0,5% 1,4%
Summa 1395 24,0% 23,0% 16,3% 36,6% 7,2% 42,8% 57,2% 0,5% 1,4%

http://www.val.se