Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamlegården 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamlegården 1 1227 23,4% 32,4% 22,2% 22,0% 10,4% 48,9% 51,1% 0,5% 3,2%
Summa 1227 23,4% 32,4% 22,2% 22,0% 10,4% 48,9% 51,1% 0,5% 3,2%

http://www.val.se