Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näsby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näsby södra 1496 36,9% 26,4% 18,5% 18,2% 15,7% 46,7% 53,3% 0,3% 5,7%
Summa 1496 36,9% 26,4% 18,5% 18,2% 15,7% 46,7% 53,3% 0,3% 5,7%

http://www.val.se