Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österäng 1912 25,4% 31,0% 20,3% 23,3% 9,9% 46,0% 54,0% 0,3% 2,8%
Summa 1912 25,4% 31,0% 20,3% 23,3% 9,9% 46,0% 54,0% 0,3% 2,8%

http://www.val.se