Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Träne-Djurröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Träne-Djurröd 822 17,9% 32,4% 31,1% 18,6% 7,1% 52,4% 47,6% 0,9% 1,8%
Summa 822 17,9% 32,4% 31,1% 18,6% 7,1% 52,4% 47,6% 0,9% 1,8%

http://www.val.se