Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Köpinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Köpinge 1170 17,9% 37,1% 24,7% 20,3% 9,3% 51,3% 48,7% 0,4% 1,7%
Summa 1170 17,9% 37,1% 24,7% 20,3% 9,3% 51,3% 48,7% 0,4% 1,7%

http://www.val.se