Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar 2135 16,1% 36,3% 25,0% 22,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,7% 1,9%
Summa 2135 16,1% 36,3% 25,0% 22,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,7% 1,9%

http://www.val.se