Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nosaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nosaby 1527 15,5% 31,8% 26,4% 26,3% 8,9% 51,3% 48,7% 0,3% 2,5%
Summa 1527 15,5% 31,8% 26,4% 26,3% 8,9% 51,3% 48,7% 0,3% 2,5%

http://www.val.se