Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österslöv-Fjälkestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österslöv-Fjälkestad 1141 15,3% 35,0% 26,4% 23,3% 7,1% 52,3% 47,7% 0,3% 0,9%
Summa 1141 15,3% 35,0% 26,4% 23,3% 7,1% 52,3% 47,7% 0,3% 0,9%

http://www.val.se