Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åhus centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus centrum 1666 12,6% 23,7% 23,2% 40,5% 6,1% 43,8% 56,2% 0,2% 2,6%
Summa 1666 12,6% 23,7% 23,2% 40,5% 6,1% 43,8% 56,2% 0,2% 2,6%

http://www.val.se