Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åhus Täppet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus Täppet 2233 10,8% 32,0% 24,4% 32,8% 6,0% 50,8% 49,2% 0,3% 1,5%
Summa 2233 10,8% 32,0% 24,4% 32,8% 6,0% 50,8% 49,2% 0,3% 1,5%

http://www.val.se