Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åhus Transval-Sånna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åhus Transval-Sånna 1063 14,0% 24,0% 23,0% 39,0% 6,7% 44,5% 55,5% 0,1% 1,3%
Summa 1063 14,0% 24,0% 23,0% 39,0% 6,7% 44,5% 55,5% 0,1% 1,3%

http://www.val.se