Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Degeberga-Hörröd-Huaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Degeberga-Hörröd-Huaröd 1908 14,4% 26,9% 26,3% 32,4% 6,4% 49,5% 50,5% 0,4% 1,1%
Summa 1908 14,4% 26,9% 26,3% 32,4% 6,4% 49,5% 50,5% 0,4% 1,1%

http://www.val.se