Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vittskövle-Maglehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vittskövle-Maglehem 830 13,4% 22,0% 30,7% 33,9% 6,6% 50,7% 49,3% 1,3% 2,7%
Summa 830 13,4% 22,0% 30,7% 33,9% 6,6% 50,7% 49,3% 1,3% 2,7%

http://www.val.se