Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tollarp-Linderöd-Äsphult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tollarp-Linderöd-Äsphult 1758 15,0% 26,5% 30,1% 28,4% 6,7% 52,4% 47,6% 0,6% 1,5%
Summa 1758 15,0% 26,5% 30,1% 28,4% 6,7% 52,4% 47,6% 0,6% 1,5%

http://www.val.se