Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tollarp centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tollarp centrum 2283 17,8% 27,7% 22,4% 32,1% 8,0% 49,1% 50,9% 0,4% 0,5%
Summa 2283 17,8% 27,7% 22,4% 32,1% 8,0% 49,1% 50,9% 0,4% 0,5%

http://www.val.se