Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simrishamn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn N 1629 14,5% 18,4% 25,8% 41,3% 7,2% 46,1% 53,9% 0,6% 1,6%
Summa 1629 14,5% 18,4% 25,8% 41,3% 7,2% 46,1% 53,9% 0,6% 1,6%

http://www.val.se