Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simrishamn C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn C 1428 17,0% 19,0% 22,1% 41,8% 6,4% 46,8% 53,2% 0,5% 1,7%
Summa 1428 17,0% 19,0% 22,1% 41,8% 6,4% 46,8% 53,2% 0,5% 1,7%

http://www.val.se