Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simrishamn S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn S 1504 13,0% 22,8% 22,4% 41,8% 6,1% 47,0% 53,0% 0,3% 1,1%
Summa 1504 13,0% 22,8% 22,4% 41,8% 6,1% 47,0% 53,0% 0,3% 1,1%

http://www.val.se