Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simris

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Simris 1423 14,3% 23,5% 29,4% 32,7% 8,0% 48,4% 51,6% 0,8% 2,0%
Summa 1423 14,3% 23,5% 29,4% 32,7% 8,0% 48,4% 51,6% 0,8% 2,0%

http://www.val.se