Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gladsax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gladsax 893 12,4% 23,9% 31,6% 32,1% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5% 1,9%
Summa 893 12,4% 23,9% 31,6% 32,1% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5% 1,9%

http://www.val.se