Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borrby 1175 12,3% 19,5% 28,3% 39,9% 5,8% 49,6% 50,4% 0,9% 1,6%
Summa 1175 12,3% 19,5% 28,3% 39,9% 5,8% 49,6% 50,4% 0,9% 1,6%

http://www.val.se