Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Tommarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Tommarp 573 15,9% 25,1% 31,6% 27,4% 9,4% 51,8% 48,2% 0,9% 1,6%
Summa 573 15,9% 25,1% 31,6% 27,4% 9,4% 51,8% 48,2% 0,9% 1,6%

http://www.val.se