Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Olof

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Olof 871 13,7% 25,4% 27,3% 33,6% 5,7% 49,1% 50,9% 1,5% 1,3%
Summa 871 13,7% 25,4% 27,3% 33,6% 5,7% 49,1% 50,9% 1,5% 1,3%

http://www.val.se