Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörum 549 8,2% 19,7% 27,5% 44,6% 3,3% 49,5% 50,5% 1,6% 2,4%
Summa 549 8,2% 19,7% 27,5% 44,6% 3,3% 49,5% 50,5% 1,6% 2,4%

http://www.val.se