Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skörpinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skörpinge 1309 14,3% 42,2% 24,2% 19,3% 7,6% 47,7% 52,3% 0,3% 1,6%
Summa 1309 14,3% 42,2% 24,2% 19,3% 7,6% 47,7% 52,3% 0,3% 1,6%

http://www.val.se