Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Utmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Utmarken 1902 15,0% 35,0% 21,9% 28,1% 8,1% 49,1% 50,9% 0,4% 1,5%
Summa 1902 15,0% 35,0% 21,9% 28,1% 8,1% 49,1% 50,9% 0,4% 1,5%

http://www.val.se