Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Willan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Willan 1527 24,0% 24,2% 20,4% 31,4% 7,4% 46,2% 53,8% 0,4% 1,0%
Summa 1527 24,0% 24,2% 20,4% 31,4% 7,4% 46,2% 53,8% 0,4% 1,0%

http://www.val.se