Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ängavången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ängavången 1930 20,2% 37,3% 21,2% 21,4% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,0%
Summa 1930 20,2% 37,3% 21,2% 21,4% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,0%

http://www.val.se