Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1356 19,0% 22,7% 19,2% 39,1% 6,1% 44,5% 55,5% 0,6% 3,9%
Summa 1356 19,0% 22,7% 19,2% 39,1% 6,1% 44,5% 55,5% 0,6% 3,9%

http://www.val.se