Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nya Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Torg 1227 30,8% 21,5% 14,7% 33,0% 10,6% 42,4% 57,6% 0,8% 1,6%
Summa 1227 30,8% 21,5% 14,7% 33,0% 10,6% 42,4% 57,6% 0,8% 1,6%

http://www.val.se