Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sockerbruket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sockerbruket 1321 15,7% 15,1% 18,5% 50,7% 4,3% 43,1% 56,9% 0,8% 0,6%
Summa 1321 15,7% 15,1% 18,5% 50,7% 4,3% 43,1% 56,9% 0,8% 0,6%

http://www.val.se