Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Danielslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Danielslund 1294 17,9% 25,7% 26,1% 30,2% 7,8% 47,7% 52,3% 0,4% 3,7%
Summa 1294 17,9% 25,7% 26,1% 30,2% 7,8% 47,7% 52,3% 0,4% 3,7%

http://www.val.se