Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsgården 1845 15,5% 28,3% 24,9% 31,3% 6,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,3%
Summa 1845 15,5% 28,3% 24,9% 31,3% 6,8% 45,7% 54,3% 0,4% 1,3%

http://www.val.se