Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tåssjö-Össjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tåssjö-Össjö 1796 16,3% 29,4% 29,3% 25,0% 6,8% 53,2% 46,8% 0,9% 1,1%
Summa 1796 16,3% 29,4% 29,3% 25,0% 6,8% 53,2% 46,8% 0,9% 1,1%

http://www.val.se