Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjärnarp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärnarp S 998 12,0% 35,6% 24,4% 28,0% 5,3% 52,3% 47,7% 1,5% 1,4%
Summa 998 12,0% 35,6% 24,4% 28,0% 5,3% 52,3% 47,7% 1,5% 1,4%

http://www.val.se