Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bokeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bokeberg 1236 20,5% 19,7% 14,3% 45,5% 6,8% 43,9% 56,1% 0,2% 1,4%
Summa 1236 20,5% 19,7% 14,3% 45,5% 6,8% 43,9% 56,1% 0,2% 1,4%

http://www.val.se