Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1528 21,9% 32,8% 22,5% 22,8% 9,4% 49,5% 50,5% 0,3% 1,2%
Summa 1528 21,9% 32,8% 22,5% 22,8% 9,4% 49,5% 50,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se