Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östervärn-Röinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn-Röinge 1103 13,9% 31,6% 22,2% 32,3% 8,9% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%
Summa 1103 13,9% 31,6% 22,2% 32,3% 8,9% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%

http://www.val.se