Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungdala 1367 12,3% 26,2% 30,6% 30,9% 6,8% 49,4% 50,6% 0,7% 3,9%
Summa 1367 12,3% 26,2% 30,6% 30,9% 6,8% 49,4% 50,6% 0,7% 3,9%

http://www.val.se