Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fredentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredentorp 959 24,2% 26,1% 18,8% 31,0% 9,0% 45,3% 54,7% 0,5% 1,7%
Summa 959 24,2% 26,1% 18,8% 31,0% 9,0% 45,3% 54,7% 0,5% 1,7%

http://www.val.se