Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vinslöv S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv S 1360 14,1% 34,4% 26,6% 24,9% 7,9% 53,1% 46,9% 0,5% 1,2%
Summa 1360 14,1% 34,4% 26,6% 24,9% 7,9% 53,1% 46,9% 0,5% 1,2%

http://www.val.se