Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hästveda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hästveda V 1074 11,8% 29,1% 26,4% 32,7% 5,3% 52,6% 47,4% 1,3% 1,4%
Summa 1074 11,8% 29,1% 26,4% 32,7% 5,3% 52,6% 47,4% 1,3% 1,4%

http://www.val.se