Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vittsjö utom tätorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö utom tätorten 996 13,1% 25,5% 28,6% 32,8% 5,1% 53,0% 47,0% 1,9% 2,1%
Summa 996 13,1% 25,5% 28,6% 32,8% 5,1% 53,0% 47,0% 1,9% 2,1%

http://www.val.se