Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjärnum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1241 13,5% 31,1% 23,7% 31,7% 7,4% 49,7% 50,3% 0,5% 1,4%
Summa 1241 13,5% 31,1% 23,7% 31,7% 7,4% 49,7% 50,3% 0,5% 1,4%

http://www.val.se