Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sösdala V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sösdala V 1164 14,2% 25,2% 24,1% 36,5% 7,5% 49,5% 50,5% 0,6% 1,6%
Summa 1164 14,2% 25,2% 24,1% 36,5% 7,5% 49,5% 50,5% 0,6% 1,6%

http://www.val.se