Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tyringe N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe N 1232 17,9% 29,0% 20,1% 33,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 1,4%
Summa 1232 17,9% 29,0% 20,1% 33,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 1,4%

http://www.val.se