Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tyringe V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe V 1593 16,8% 28,6% 23,9% 30,8% 8,1% 51,2% 48,8% 1,3% 1,8%
Summa 1593 16,8% 28,6% 23,9% 30,8% 8,1% 51,2% 48,8% 1,3% 1,8%

http://www.val.se