Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torup 1307 14,5% 27,9% 25,5% 32,1% 7,7% 48,2% 51,8% 0,8% 1,1%
Summa 1307 14,5% 27,9% 25,5% 32,1% 7,7% 48,2% 51,8% 0,8% 1,1%

http://www.val.se