Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rydöbruk-Femsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydöbruk-Femsjö 601 16,6% 26,1% 25,1% 32,1% 7,8% 54,6% 45,4% 2,2% 1,5%
Summa 601 16,6% 26,1% 25,1% 32,1% 7,8% 54,6% 45,4% 2,2% 1,5%

http://www.val.se